امروز تولد بابای مایلیه
بهشون تبریك میگیم
ایشالا 1000 ساله بشه
امروز به این مناسبت خانوادگی رفتم بیرون

بقیه عكسها ادامه مطلب