عكسهایی از مایلی در فرودگاه jfk در شهر نیویورك.

برای دیدن عكس ها بر روی عكس كیلیك كنید...